Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

XIV sesja Rady Gminy Kotla

środa, 21 sierpnia 2019 11:28
-
altZapraszam na obrady XIV sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się w dniu 29 sierpnia br. (czwartek) o godz. 15:30 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.

Proponowany porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.  Informacja w sprawie odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji Rady.
4.   Wnioski i interpelacje.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,
b)   ustalenia zasad sprzedaży oraz zasad wydzierżawiania i wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat,
c)    „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Kotla”,
d)    zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych,
e)    uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kotla,
f)    zmiany budżetu Gminy Kotla na rok 2019,
g)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kotla na lata 2019-2029,
h)    zaciągnięcia przez Gminę Kotla długoterminowego kredytu.
6.  Działalność Wójta Gminy Kotla w okresie między sesjami.
7.  Zakończenie obrad.
                                     

    Przewodnicząca Rady
    (-) Halina Przybylska